Blog met kort nieuws

Verhuren of niet verhuren?

19 feb 2017
Mostrar 1 comentario
Añadir comentario

Sociale media:

De personenbelasting

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas / IRPF

  1. Algemeenheden
  2. Niet residenten
  3. Residenten
  4. De belastingaanslag
  5. Wanneer uw belastingaangifte indienen?
  6. Waar moet men zijn belastingaangifte indienen?
  7. Aftrekbare kosten
  8. Moet ik een Spaanse belastingaangifte indienen?

1. Algemeenheden

De personenbelasting is een directe belasting die gekoppeld is aan het inkomen van personen.

Dit inkomen kan afkomstig zijn van werk als loontrekkende of zelfstandige.

Het belastbaar inkomen is het verschil tussen het verdiende inkomen en de  aftrekposten welke toegelaten zijn volgens de Spaanse wet.

Iedereen moet een aangifte doen en de belastingen worden geheven volgens progressieve tarieven.  De volgende tarieven zijn momenteel in voege:

inkomen     tot (euro)     tarief     begin schaal
0                 17.707     24,75%         0
17.707         33.007     30%       4.382
33.007         53.407     40%       8.972
53.407       120.000     47%     17.132
120.000     175.000     49%     48.431
175.000     300.000     51%     75.381
300.000      >              52%     139.131

 

De belastingperiode is een kalenderjaar en de belastingen zijn verschillend voor residenten en niet-residenten.

2. Niet residenten

Niet residenten moeten hier ook belasting betalen indien ze gelden op een Spaanse bank hebben staan, ze een Spaanse woning bezitten en indien ze kapitaal uit een Spaanse bedrijf verkrijgen.

 

Eigenaars van een woning betalen belasting op hun woning.  De basis voor deze belasting is de kadastrale waarde (valor cadastral) welke kan gevonden worden op elk IBI bewijs.  Basisbelasting is 25 % van 2 % van de kadastrale waarde.

 

Bij de verkoop van uw woning wordt gekeken of deze belasting altijd in regel is gebracht, indien niet dan wachten u zware boetes.

 

3. Residenten

Als u Spaans resident bent dan wordt u belast op het wereldwijde inkomen.  Maar betaalde belastingen in het buitenland kunnen in mindering gebracht worden.  Men is resident in Spanje als men hier 183 dagen doorbrengt.

4. De belastingaanslag

Er zijn twee verschillende manieren voor de belastingaanslag, de directe aanslag en de objectieve aanslag.

  • de directe aanslag: de methode is meestal gebruikt voor bedrijven en professionele activiteiten welke niet in aanmerking komen voor de objectieve aanslag omdat het hier toepasbaar is of omdat men een document heeft ingediend waarin men afziet van dat soort aanslag.  Om deze soort van aanslag in te dienen mag het inkomen niet hoger zijn dan € 601.020 en men moet een formulier in december invullen om deze aanslag te hebben, dit formulier heeft een 3 jarig effect.
  • de objectieve aanslag: deze methode is geschikt voor alle inkomsten welke de Spaanse overheid hiervoor aanwijst.

5. Wanneer uw belastingaangifte indienen?

Afhankelijk van het resultaat van de berekening is dit verschillend: moet men betalen dan heeft u de tijd van 1 mei tot 20 juni.  Moet u geld terug krijgen heeft u de tijd tot 30 juni.

6. Waar moet men zijn belastingaangifte indienen?

De aangifte moet op het belastingkantoor binnen gebracht worden.  Men kan rechtstreeks betalen van zijn Spaanse bankrekening.

7. Aftrekbare kosten

Sommige onkosten worden beschouwd als aftrekbare onkosten.  Medicijnen, onderhoudsgeld voor ouders en hypotheken worden hiervoor in aanmerking genomen.

 

Werkgevers overhandigen hun werknemers een document waarin de maandelijkse afhoudingen van het loon vermeld staan zodat deze ook in mindering kunnen gebracht worden.

 

8. Moet ik een Spaanse belastingaangifte indienen?

Iedereen die in Spanje woonachtig is moet een jaarlijkse belastingaangifte indienen behalve:

 

Wanneer uw totale inkomen afkomstig is van meer dan een belastingplichtige en de tweede belastingplichtige heeft een inkomen van minder dan € 1.500 en het totale inkomen is lager dan € 11.500.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© - Laatst gewijzigd op 19/01/2018