Blog met kort nieuws

Verhuren of niet verhuren?

19 feb 2017
Mostrar 1 comentario
Añadir comentario

Sociale media:

De deurwaarder

  1. Algemeen
  2. Het belang van de betekening van de dagvaarding
  3. De Post of een ambtenaar van de rechtbank?
  4. Aankomende veranderingen

1. Algemeen

De gerechtsdeurwaarder is belast met het oproepen van mensen om voor de rechtbank te verschijnen en met het uitvoeren van de vonnissen. Zowel aan het begin als aan het einde van de procedure is een taak weggelegd voor de deurwaarder.

 

Als de gedaagde niet op de hoogte wordt gebracht van de dagvaarding dan kan het proces niet gevoerd worden. Dit is om te voorkomen dat iemand bij verstek wordt veroordeeld, zonder de kans te hebben gehad om zich te verdedigen en aan het einde van de procedure wil de winnende partij natuurlijk dan het vonnis wordt uitgevoerd. Ook hier is een rol weggelegd voor de deurwaarder, dit is zo in België en in Nederland maar hoe is het in Spanje geregeld?

2. Het belang van de betekening van de dagvaarding

Net als in België/Nederland is het voor het goede verloop van de procedure een vereiste dat de dagvaarding aan de gedaagde wordt betekend. Alleen zo wordt de gedaagde in staat gesteld om zijn belangen te verdedigen. Dit is een grondrecht dat zowel in internationale verdragen als in de
Spaanse grondwet wordt erkend. Als vervolgens de gedaagde besluit om niet op de rechtszitting te verschijnen dan loopt hij de kans om bij verstek veroordeeld te worden maar dat is dan zijn vrijwillige keuze. De vraag die dan rijst is hoe de betekening moet gebeuren om een geldige gerechtelijke procedure te komen.

3. De Post of een ambtenaar van de rechtbank?

De betekening van de dagvaarding, en andere gerechtelijke beschikkingen, aan de gedaagde is een taak van de gerechtelijk secretaris die bij elke rechtbank werkzaam is. Deze kan onder andere aan de gedaagde een aangetekende brief of telegram sturen. Is de gedaagde niet aanwezig op het door de eiser opgegeven adres dan kan de secretaris een ambtenaar sturen. Deze ambtenaar kan gemakkelijker onderzoeken waarom de gedaagde zich niet heeft laten betekenen. Hij zal kijken of de naam op de postbus staat, hij kan gemakkelijk informatie aan de buren vragen en hij kan rondkijken of er tekenen van leven zijn op het opgegeven adres.

 

Blijkt uit ander bewijsmateriaal dat het adres correct is, zoals een inschrijving in de gemeente of een verklaring van de belastingdienst, dan kan de secretaris na enkele pogingen overgaan tot publicatie in enkele dagbladen. De kans is dan groot dat de procedure bij verstek wordt gevoerd. Dit heeft voordelen want de eiser zal in principe gelijk krijgen maar er zijn ook nadelen aan. Een eventuele uitvoering van het vonnis zal weer dezelfde problemen al bij het betekenen opleveren. Gaat het om niet betaalde alimentatie of om een bepaald bedrag dan is de uitvoering gemakkelijk. Er wordt beslag gelegd op bankrekeningen, salarissen, bezittingen enz. Maar wat als het een vonnis is in verband met de bezoekregeling tussen de vader en de kinderen? Als de moeder weigert om mee te werken en men de dagvaarding en het vonnis niet kan betekenen wordt het uitvoeren van het vonnis een lastige zaak.

4. Aankomende veranderingen

Naast de advocaten spelen ook de procureurs een belangrijke rol bij de gerechtelijke procedure. De advocaat verdedigt de partij maar de procureur heeft de procesrechtelijke vertegenwoordiging. Hij draagt zorg voor het goede en voor zover mogelijk spoedige verloop van de procedure.

 

Nu zou er een nieuwe taak voor de procureurs bijkomen en volgens de nieuwe plannen zullen de procureurs ook met de betekening aan de gedaagde belast worden. Dit gaat de cliënt natuurlijk geld kosten maar als het dient om de procedure sneller te laten verlopen kan het zeker de moeite waard zijn.

 

Het zich niet laten betekenen kan namelijk een procesrechtelijke tactiek zijn maar nu wordt hij wel riskanter.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© - Laatst gewijzigd op 19/01/2018