Blog met kort nieuws

Verhuren of niet verhuren?

19 feb 2017
Mostrar 1 comentario
Añadir comentario

Sociale media:

Proceskosten

  1. Overzicht
  2. In beroep gaan tegen de beslissing die de gerechtskosten bepaald
  3. Wat gebeurt er indien de aangeklaagde de kosten accepteert?
  4. Wat gebeurt er als de aanklager het proces stopzet?

1. Overzicht

Alle gerechtelijke procedures houden kosten in zoals de kosten voor uw advocaat (Abogado) en de kost van de procureur (Procurador). Dat is dus enkel in die mate dat hun tussenkomst vereist is. Verder zijn er de kosten voor door de rechtbank aangestelde experten (peritos), de notaris kosten, de kosten voor bijkomende opzoekkosten, het uitschrijven van getuigenissen...

 

De uitspraak is uiteindelijk bepalend voor de proceskosten omdat zij betaald worden door de verliezende partij. De verliezende partij wordt verplicht om naast de kosten voor zijn advocaat en de kosten voor de procureur ook de kosten te betalen voor de advocaat van de winnende tegenpartij.

 

In sommige specifieke gevallen kan het vonnis bepalen dat elke partij zijn eigen kosten moet betalen. Dit gebeurt meestal in het geval van het familierecht (echtscheiding) en arbeidsrecht.

2. In beroep gaan tegen de beslissing die de gerechtskosten bepaald

De verliezende partij kan in beroep gaan tegen de gerechtskosten waartoe hij veroordeeld is. Er wordt een termijn gegeven waarbinnen de gerechtskosten moeten betaald zijn, zijn de kosten niet betaald binnen de opgelegde termijn kan hij gedwongen worden om te betalen.

 

Elke maal het gerechtshof een uitspraak doet volgen er gerechtskosten.

3. Wat gebeurt er indien de aangeklaagde de kosten accepteert?

Als de aangeklaagde de aanspraak van de aanklager accepteert voordat het verweerschrift is ingediend dan moet hij geen gerechtskosten aan de aanklager betalen. Maar hij kan wel veroordeeld worden tot het betalen van de andere kosten als de rechtbank van oordeel is dat de aangeklaagde met kwade bedoelingen handelde.

4. Wat gebeurt er als de aanklager het proces stopzet?

De aanklager kan besluiten om de rechtszaak niet verder te zetten voordat er een vonnis is. In zulk geval, indien de verweerder hiermee akkoord gaat, zal niemand verplicht worden om de gerechtskosten te betalen. Als de aangeklaagde de beslissing van de aanklager niet accepteert, dan moet de aanklager de gerechtskosten betalen.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© - Laatst gewijzigd op 19/01/2018