Blog met kort nieuws

Verhuren of niet verhuren?

19 feb 2017
Mostrar 1 comentario
Añadir comentario

Sociale media:

Nieuws

Hier komt het laatste nieuws te staan over Spanje, vooral in verband met wonen, werken en er simpelweg leven. Het is een verkorte versie van mijn weblog waar ongeveer elke dag wel iets nieuws wordt bijgeplaatst.  De blog met alle artikelen, ook over politiek, justitie, verkeer en nog veel meer kan u hier vinden.

 

Airco en verkoudheid
De Spaanse vereniging voor Longziektes heeft gezegd dat deze zomer 2.000.000 personen een verkoudheid hebben opgelopen door de grote temperatuurverschillen welke meestal veroorzaakt worden door het verkeerd gebruik van de airco. De vereniging geeft ook enkele tips om deze verkoudheden te vermijden:

 • Draag lichte kleding tegen de koude terwijl uw lichaam zich aanpast aan de koude.
 • Zet de airco niet lager dan 22°
 • Bescherm u tegen uitdroging door veel (water) te drinken.
 • Houd de filter in de airco rein, vuile filters kunnen erge gevolgen hebben.

26 september 2008

********************

Woestijnvorming
Het ministerie voor leefmilieu heeft de toelating gegeven om een plan op te starten ter bestrijding van de woestijnvorming in voornamelijk het zuiden van Spanje.

Volgens onderzoek loopt 37 % van het Spaanse grondgebied het risico van woestijnvorming, 18 % loopt zelfs een groot risico. Deze 18 % ligt voornamelijk op de Canarische Eilanden en in het zuidoosten van het grondgebied.

 

Bijna 50 % van de provincie Jaen loopt een zeer groot risico, gevolgd door de provincie Almeria met een zeer groot risico van 49% en op de derde plaats is er de provincie Granada met een risico van 47 %.

 

Het plan omvat bescherming en een beter beheer van de bestaande bossen, herbebossing van sommige gebieden en controle op de herders met hun grazende kudden.

26 september 2008

********************

Europa onderzoekt Spaanse bouwprojecten
De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar de bouwvergunning voo 250 nieuwe urbanisaties. Meer bepaald naar de mogelijkheid of eerder de onmogelijkheid van voldoende waterlevering voor al deze projecten.

 

Het waterbedrijf zegt dat het niet in de mogelijkheid is om al deze projecten en hun bewoners van water te voorzien.

 

Europa gaat meer bepaald kijken naar projecten welke hun vergunning hebben gekregen in de jaren 2005, 2006 en 2007. 129 van deze projecten zijn in Valencia, 121 in Murcia, 8 in Andalusië en 6 zijn er in Castilla-La Mancha.

 

Brussel wenst een antwoord van de Spaanse regering in verband met de Europese Milieu wetgeving.

4 oktober 2008

********************

De Spaanse kustwetgeving
Sinds 1988 is er in Spanje een wetgeving die het beheer en dus ook het bouwen in de kuststreek regelt. Jarenlang werd er niets gedaan met deze wet maar met het aantreden van de huidige minister voor milieu Cristina Narbona veranderde er iets.

 

Duizenden eigenaars, zowel Spanjaarden als buitenlanders riskeren hun woning te verliezen. Onder deze wet hebben zij nog een vruchtgebruik van 30 jaar op hun woning, in sommige gevallen kan er een verlenging bekomen worden van nogmaals 30 jaar, maar zij kunnen hun woning niet verkopen, verbouwen en als men grotere onderhoudswerken wil uitvoeren moet men een speciale vergunning hebben.

 

Verschillende buitenlanders nemen dit niet en men is reeds naar de Europese instanties gegaan.

 

De minister heeft ondertussen gezegd dat er geen intenties zijn om de wetgeving te veranderen.

4 november 2008

********************

Werkloosheid in Spanje
De provincie Almeria heeft de tweede grootste werkloosheid van Spanje. Momenteel bedraagt ze 21,74 %. Dit is hoger dan het Andalusische gemiddelde dat toch ook al op 18,3 % staat.

 

Het nationaal gemiddelde voor gans Spanje is 11,33 %.

 

In Andalusië zijn er nu 704.600 werklozen, dat is een vermeerdering van 86.600 tijdens het derde kwartaal.

 

In gans Spanje is de werkloosheid gestegen naar 2.598.000 personen en een vermeerdering met 217.200 personen in het derde kwartaal.

 

Onnodig te zeggen dat het zwakke punt in de tewerkstelling hier in Spanje de bouw is.

19 november 2008

********************

Verbruik van water
Er komen nieuwe wetten tegen de verspilling van water. De deelstaat Andalucia wil consumenten beboeten die nog water verspillen en de wetgeving komt van kracht voor bedrijven, landbouwers en gewone consumenten.

 

Voor de eerste maal moet men niet betrapt worden tijdens de verspilling maar iedereen krijgt een aantal liter water die men kan vrij kan gebruiken.

Gebruikt men meer dan volgt automatische de boete.

 

Deze wet is besproken met de bevolking, landbouwers en bedrijfsleiders in de 8 Andalusische provincies en wat nu wettelijk zal worden is hier uitgekomen.

 

Voor het einde van het jaar zal de Andalusische regering het voorstel goedkeuren en daarna volgt het parlement in april of mei, en dan wordt de wet van kracht.

15 december 2008

********************

Regering koopt huizen op
Plannen van de regering om woningen op te kopen en ze dan verder te verkopen aan mensen met een klein inkomen krijgen vorm. Promotoren en constructeurs hebben plannen ingediend om 3.523 woningen te verkopen aan de overheid en 1.122 kregen al een goedkeuring.

 

Momenteel staan er 30.000 onverkochte woningen in de provincie Almeria alleen al en de regering is nu in gesprek met banken om dit alles te financiëren.

 

De maatregel is van kracht voor onverkochte nieuwbouw woningen die minstens 1 jaar op de markt zijn en tot op heden niet verkocht werden.

1 januari 2009

********************

Belastingen op onroerend goed
Nu is het de tijd van het jaar wanneer men de belastingen op zijn onroerend goed (IBI) moet betalen. IBI staat voor Impuesto de Bienes Inmeubles.

 

Het bedrag dat men moet betalen is gebaseerd op de kadastrale waarde van de woning, dat is een bedrag dat de belastingsdiensten hebben toegekend aan zijn woning.

 

Normalerwijze zullen de belastingsdiensten deze waarde alle tien jaar herzien en normalerwijze is deze belasting tussen de 0,4 en de 1,1 % van deze waarde afhankelijk van de gemeente waar de woning staat.

 

Deze waarde is ook belangrijk voor de eventuele erfenis rechten die ooit zullen moeten betaald worden. De meeste gemeenten in Almeria vermeerderen de kadastrale waarde maal 2 om de erfenisrechten te bapalen. Die vermenigvuldiging komt er omdat de kadastrale waarde maar om de 10 jaar herzien wordt.

 

Momenteel hebben in de provincie Almeria reeds 16 gemeenten een nieuw kadastrale waarde gevraagd aan de belastingsdiensten. Dus er zal meer moeten betaald worden.

5 januari 2009

********************

Slecht nieuws voor rokers in Spanje
Een verbouwereerde roker werd 10 minuten voor de operatie uit de operatiekamer gezet. Toen de dokter aan de patiënt vroeg of hij een roker was en deze er bevestigend op antwoordde zei de dokter dat hij maar binnen 3 jaar en een half moest terug komen.

 

Het gebeurde in het Virgen de las Nieves Hospital in Granada. Het rare aan de zaak was dat de patiënt vijf of zes maal voor de operatie in het hospitaal is geweest en geen enkele dokter had hem gezegd dat hij het roken moest laten.

 

Een onderzoek is nu geopend.

28 januari 2009

********************

Huizen aan de kust
In een artikel van enkele maanden geleden had ik geschreven dat de Spaanse overheid begonnen was met de afbraak van woningen die niet overeenstemming waren gebouwd met de "Ley de costas" of in het Nederlands "de wet op de stranden".

 

Deze wet uit 1988, maar die lange tijd dode letter is gebleven, bepaalde dat stranden tot de openbare ruimte behoren. Dus daar kan men niet bouwen. De volgende 100 meter landinwaarts kunnen uitsluitend bestemd zijn voor sport, landbouw en goedgekeurde inrichtingen maar er kunnen zeker geen woningen staan.

 

De eerste woningen zijn al afgebroken en tal van mensen ontvingen bericht dat hun woning staatseigendom geworden was. Dat betekend dat zij er nog 30 jaar mogen wonen, maar er mag niet verkocht of verbouwd worden. Deze periode van 30 jaar kan uitzonderlijk op 60 jaar gebracht worden.

 

De Spaanse regering heeft nu beloofd dat er enkele kleine aanpassingen zullen aangebracht worden, bv: men mag de bewuste woningen terug verkopen en men zal zo strikt niet meer toezien op de wet.

13 februari 2009

********************

Gezondheidscentra in Andalusië
De gezondheidsdienst in Andalusië is een nieuwe dienst begonnen ten voordele van de gezondheidswerkers in de regio. Zij kunnen vertalingen rechtstreeks aan de telefoon krijgen om hun patiënten beter te kunnen helpen.

 

Het is een bijkomende service aan de 500.000 buitenlanders die in de regio wonen maar ook aan de 9.000.000 toeristen die de regio jaarlijks bezoeken.

 

Van de 46 beschikbare talen zijn er 11 beschikbaar gedurende 24 uur per dag, 7 dagen op de 7. De andere 35 talen zijn enkel beschikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur.

 

Momenteel zijn Duits, Engels, Arabisch, Chinees, Frans, Portugees en Russisch beschikbaar maar voor het Nederlands, Deens, Turks en Armeens zal het niet lang meer wachten zijn.

4 maart 2009

********************

De opkuis van de Spaanse huizenmarkt
Volgens een studie van José Garcia-Montalvo, professor aan de Pompeu Fabra Universiteit zal het minsten 3 jaar duren om de Spaanse huizenmarkt op te kuisen.

 

Er is momenteel een overschot van 1.050.000 woningen op de markt, een enorm aantal, we hebben hier maar 46.000.000 inwoners.

 

Alle regio's zijn niet even hard getroffen, Madrid komt er nog redelijk vanaf maar de deelstaat Catalonië is zwaar getroffen, hier zal het minstens 5 jaar duren voor alles terug normaal is.

 

Om dit enorm overschot weg te werken, er worden nog altijd woningen gebouwd, dus het probleem vergroot ook nog, is er volgens de professor maar een mogelijkheid, een daling van de prijzen van een woning met 40 tot 50%.

5 maart 2009

********************

Verkeersboetes aan halve prijs
Binnenkort zal de wetgeving op het verkeer veranderen en dat zal mensen de kans geven om een redelijke korting te krijgen indien men de boete direct of anders binnen de 15 dagen zal betalen.

 

Een korting van 40 % is voorzien voor diegenen die betalen voor de vervaldag.

 

Deze verandering is mogelijk door de samenwerking in het parlement van verschillende partijen.

 

Deze wijziging zal einde maart in voege komen. Deze verandering komt er door de succesvolle invoering hiervan in Portugal en in andere Europese landen.

Momenteel kan men maximum 30 % korting krijgen.

8 maart 2009

********************

Nieuwe regels voor sloop van huizen
Tijdens de voorbije 3 jaar heeft het nieuw opgerichte inspectie orgaan "Direccion de Inspeccion" 17.649 gevallen gevonden van onregelmatigheid in de woningbouw. Deze gevallen kwamen uit 535 gemeenten in de regio. Het totale aantal zal nog hoger liggen omdat tot op heden maar 70 % van de gemeenten onderzocht zijn.

 

In deze 17.649 gevallen is alles opgenomen, van een kleine overtreding tot grote overtredingen zoals in Alcaucin, welke 23 personen in de cel bracht.

 

De regering van Andalusië heeft nu nieuwe wetten aangekondigd in verband met stedebouw. Deze wetten zullen van kracht worden in de nabije toekomst.

Een van de artikels in de wet laat de afbraak toe van woningen indien ze niet binnen de maand kunnen geregulariseerd worden.

 

Alle vorige (Spaanse) wetten in verband met stedenbouw worden vervangen door de nieuwe Andalusische wet.

2 april 2009

********************

Spaanse ouders en Spaanse scholen
Hierna volgen een aantal cijfers uit een onderzoek wat Spaanse ouders denken over het Spaanse onderwijs.

 • 50% van de Spaanse ouders denkt dat de scholen niet genoeg eisen van de studenten.
 • 45,9% is niet echt gelukkig over de mate van scholing door hun kinderen, 44,6% denkt dat het genoeg is.
 • 82% is tevreden over de school zelf en geven 4 punten op 5 aan de school.

Een grote meerderheid denkt dat het in geval van overzitten de student zelf in de fout is gegaan of zijn familie die niet genoeg gedaan heeft om te helpen.

 • 95% denkt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen.
 • 72% denkt dat de belangrijkste beinvloeding voor de opvoeding van de familie komt, 15,8% denkt dat het vrienden en vriendinnen zijn en slechts 6,9% denkt dat het de school is.
 • 56% van de ouders zegt dat ze regelmatig hun kinderen helpen bij hun huiswerk.

21 mei 2009

********************

Veranderingen aan het Spaans rijbewijs
Spanje gaat veranderingen aanbrengen aan zijn wetgeving in verband met het rijbewijs en deze wijzigingen komen er om de Spaanse wetgeving aan te passen aan de Europese. De wijzigingen worden van kracht in november 2009.

 

Er komt een nieuw rijbewijs voor moto's tot 500 cc, het zal een A2 rijbewijs zijn en het is enkel verkrijgbaar voor personen ouder dan 18 jaar.

 

In de volgorde van rijbewijzen komt het tussen het A1 rijbewijs, dat geldig is voor moto's tot 125 cc en het A rijbewijs voor moto's over de 500 cc.

 

Personen die een rijbewijs A2 willen moeten twee testen afleggen, een theoretisch en een praktisch.

 

Heeft men al een A1 rijbewijs dan moet men een enkel een geschiktheids- en een gedragstest afleggen. Voor personen ouder dan 20 jaar en die al een A1 rijbewijs hebben voor meer dan 2 jaar kunnen het nieuwe rijbewijs automatisch bekomen.

 

Het rijbewijs zal ook veranderd worden, de nam veranderd in AM is men kan het aanvragen vanaf 15 jaar.

 

De regelgeving voor rijbewijzen voor auto's zullen ook veranderd worden om ze gelijklopend te maken met de Europese wetgeving. Zij zullen nu geldig blijven voor 10 jaar tot de leeftijd van 65 jaar en vijf jaar voor ouderen.

 

Vanaf november zullen al deze wijzigingen van kracht worden. Spanje gaat veranderingen aanbrengen aan zijn wetgeving in verband met het rijbewijs en deze wijzigingen komen er om de Spaanse wetgeving aan te passen aan de Europese. De wijzigingen worden van kracht in november 2009.

 

Er komt een nieuw rijbewijs voor moto's tot 500 cc, het zal een A2 rijbewijs zijn en het is enkel verkrijgbaar voor personen ouder dan 18 jaar.

 

In de volgorde van rijbewijzen komt het tussen het A1 rijbewijs, dat geldig is voor moto's tot 125 cc en het A rijbewijs voor moto's over de 500 cc.

 

Personen die een rijbewijs A2 willen moeten twee testen afleggen, een theoretisch en een praktisch.

 

Heeft men al een A1 rijbewijs dan moet men een enkel een geschiktheids- en een gedragstest afleggen. Voor personen ouder dan 20 jaar en die al een A1 rijbewijs hebben voor meer dan 2 jaar kunnen het nieuwe rijbewijs automatisch bekomen.

 

Het rijbewijs zal ook veranderd worden, de nam veranderd in AM is men kan het aanvragen vanaf 15 jaar.

 

De regelgeving voor rijbewijzen voor auto's zullen ook veranderd worden om ze gelijklopend te maken met de Europese wetgeving. Zij zullen nu geldig blijven voor 10 jaar tot de leeftijd van 65 jaar en vijf jaar voor ouderen.

 

Vanaf november zullen al deze wijzigingen van kracht worden.

23 mei 2009

********************

Recht op wonen in Andalusië
Er komt een nieuwe wetgeving om elke inwoner van Andalusië het recht op wonen te geven. De deelstaatregering heeft een nieuwe wet "Ley del Derecho a la Vivienda" aangenomen. Deze wet zal het recht regelen dat een woning voor elke inwoner van Andalusië regelt.

 

Het regelt de verplichting van andere openbare besturen (gemeentebesturen) om er voor te zorgen dat iederen een woning kan vinden. Deze wet is nu naar het parlement voor zijn definitieve goedkeuring.

 

Wat op dit moment al geweten is over de inhoud kunnen we afleiden dat ook personen die geen woning kunnen kopen of geen woning kunnen huren op de vrije markt zich kunnen laten registreren voor een sociale woning.

 

Eenmaal de wet is aangenomen hebben de gemeentebesturen nog 2 jaar op aan de wet te voldoen, hetzij door zelf woningen te kopen/bouwen hetzij door een financiële tussenkomst te bieden aan de kandidaat huurder als hij moet huren op de privé markt.

 

Tevens wil men een beroep doen op de enorme massa woningen die niet bewoond zijn.

 

Eenmaal de wet goedgekeurd is kunnen personen die een sociale woning wensen het gemeentebestuur voor de rechter brengen indien de gemeente onvoldoende meewerkt.

18 juni 2009

********************

Waterreserve 2 maal zo groot als in 2008
In de provincie Málaga is er nu een waterreserve die dubel zo groot isals 2008. De regen van de afgelopen winter en van het voorjaar hebben ervoor gezorgd dat er nu voldoende water is voor de komende 3 jaar.

 

Hoewel de stuwmeren nog niet vol zijn is er nu genoeg water in voorraad. Hoewel delen van het droogte decreet nog van kracht zijn is dit goed nieuws voor het huishoudelijk gebruik.

 

Het gebruik van drinkwater is terug toegestaan voor openbare groenzones en privétuinen met een maximum verbruik van 500 kubieke meter per hectare per maand.

 

Het is niet alleen de regen dat heeft bijgedragen tot deze toename van de waterreserves, besparingscampagnes van de overheid, de restricties van het droogte decreet en de verbetering van het waterleidingssysteem hebben hier ook toe bijgedragen.

2 juli 2009

********************

Nieuwe verkeerswet in Spanje
De Spaanse overheid bekijkt opnieuw de verkeerswetgeving en het resultaat zou kunnen zijn dat de regelgeving op het puntensysteem veranderd gaat worden.

In 2006 werd in Spanje het puntensysteem ingevoerd, dat betekent dat bestuurders een aftrek van punten krijgen bij verkeersovertredingen. Wie te weinig punten overhoudt verliest zijn rijbewijs.

 

Drie jaar na de invoering is er een nieuwe regeling bedacht die minder streng is.

 

Een van de nieuwe bepalingen in de wet is dat er geen takelwagens meer gebruikt zullen worden op fout geparkeerde wagens weg te slepen.

 

Ook zal het niet langer verplicht zijn om alle autopapieren op zak te hebben, het zal aan de politie zijn om alle gegevens te controleren.

 

Wagens in blauwe zones mogen niet meer weggesleept worden maar men krijgt wel een bekeuring. Automobilisten die hun wagen plaatsen op een plaats die voorzien is voor gehandicapten krijgen een extra boete van 200 euro.

 

Deze boete van 200 euro is ook voorzien voor mensen die tijdens het rijden met hun GPS bezig zijn.

 

Foutparkeren levert nog enkel een boete op en geen puntenverlies meer.

 

Voor te hard rijden worden de regels ook versoepeld, op een weg van 80 km, 130 km per uur rijden geeft geen puntenverlies meer.

 

Het verbod op scanners om snelheidscamera's op te sporen is ook opgeheven.

 

De Spaanse versie van de autokeuring kan nog enkel doorgaan als men in het bezit is van een geldige autoverzekering.

 

Daarnaast zegt de wet dat het geld dat de overheid int met de boetes zal gebruikt worden om de veiligheid op de weg te verbeteren.

6 juli 2009

********************

Een vertraging voor de Spaanse recessie
Volgens de Nationale Bank van Spanje is er een vertraging opgetreden in de recessie. Het consumentenvertrouwen groeit en de werkloosheidscijfers dalen voor de tweede maand op een rij. Dit zou het resultaat zijn van een van de grootste financiële stimulus programma's ter wereld.

 

De werkloosheidscijfers zijn nog altijd bij de hoogste in de Europese Unie met 3.560.000 werklozen. Na de recente taksverhogingen voor tabak en brandstof is de regering niet van plan om de belastingen te verhogen.

 

Maar zowel de bouwnijverheid als het toerisme blijven zorgenkinderen voor de regering.

13 juli 2009

********************

Gevangenis voor roekeloze chauffeurs
Bijna 700 personen zitten in de gevangenis voor verkeersovertredingen gedaan tussen januari en juli van dit jaar en dat is 70 % meer dan vorig jaar.

 

De 676 chauffeurs zitten straffen uit tussen de 6 maanden en de 3 jaar en de straffen werden gegeven voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval of omdat zij herhaaldelijk verkeersovertredingen pleegden.

14 augustus 2009

********************

Daling van de werkloosheid
De werkloosheid in Spanje is volgens het ministerie voor werk voor de derde maand op een rij gedaald en er zijn nu nog iets meer dan 3,5 miljoen mensen zonder werk.

 

Dit is tevens het beste resultaat voor de maand juli sinds 2004. In juli vonden er 20.794 mensen werk en in juni waren er dit zelfs 55.000.

Ondanks de positieve cijfers van de laatste 3 maanden is de werkloosheid op jaarbasis toegenomen met 1,1 %.

 

Mannen vinden nu gemakkelijker werk dan vrouwen en de beste gebieden om aan werk te geraken zijn Galisië, Castilla y Léon en Asturias.

20 augustus 2009

********************

Derde warmste augustus in 50 jaar.
De maand augustus was de derde warmste maand in 50 jaar, enkel in 1991 en in 2003 was het warmer dan in 2009. De laatste 2 weken van de maand waren de warmste ooit. Er waren dit jaar een aantal opeenvolgende dagen met meer dan 37, 38 tot 39 graden Celsius en de vochtigheid aan de kust was zeer hoog.

De regenval was ook lager dan gemiddeld, er viel maar 86 % van het normale.

 

Het Meteorologisch Instituut van Spanje zegt dat de gemiddelde temperatuur de voorbije maand 25,2° Celsius was en dat is 1,9° hoger dan het gemiddelde van de jaren 1971-2000. De zomer is nog niet over, op 3 september was het nog altijd 38,7° in Murcia en in Santander bereikte de temperatuur nog altijd 36° rond de tiende september. Beiden zijn records.

19 september 2009

********************

Maatregelen ter bestrijding van de crisis
De Spaanse regering heeft zijn plannen bekend gemaakt om de crisis te lijf te gaan en voor de financiering hiervan. Aan de kant van de inkomstenbelasting zal de korting van 400 € afgeschaft worden die de zelfstandigen en de bedrijven kregen voor de tewerkstelling. Dit zal de enige wijziging zijn in deze belasting.

 

Er komt voorlopig geen "groene belasting" omdat volgens de regering dit niet thuis hoort in de crisis bestrijding. De BTW gaat met 2 % omhoog en komt dus op 18 %. De verlaagde BTW gaat van 7 naar 8 % en de BTW op levensmiddelen blijft op 4 %. Deze verhoging komt er vanaf juli 2010.

 

De belasting op interest op spaartegoeden zal belast worden met 19 % i.p.v. de huidige 18 % voor de eerste 6.000 euro, daarboven zal het 21 % belasting zijn.

Het tekort op de begroting zal door deze maatregelen dalen tot 5,4 %.

 

De regering gaat nu op zoek naar steun van andere politieke partijen om deze maatregelen te kunnen treffen.

7 oktober 2009

********************

Geen reclame meer op de Spaanse televisie
Reclame zal verdwijnen van de twee officiële kanalen in Spanje vanaf begin volgend jaar. Vanaf oktober dit jaar zal men al een vermindering kunnen zien in het aantal reclameblokken om dan uiteindelijk te komen tot het volledig verdwijnen van de reclame.

 

Momenteel geven deze twee kanalen, TVE1 en TVE2, 10 minuten reclame per uur.

 

De daling vanaf oktober zal 50 % bedragen.

 

De Spaanse regering heeft een wet laten stemmen om dit te doen en deze wet kwam door de senaat in juli van dit jaar.

 

De commerciële zenders wrijven zicht ondertussen in de handen en zij hopen zo om het verlies door de recessie te kunnen goed maken.

11 oktober 2009

********************

Van analoge televisie naar digitale televisie

 

In Spanje is de omschakeling van analoge naar digitale televisie volop aan de gang. Voor de provincie bijvoorbeeld gebeurt het in twee fasen, de eerste is op 31 oktober 2009 en de tweede is op 31 december 2009. Hierna volgen er een paar algemeenheden over digitale televisie:

 • Voor buitenlanders zit er een positieve zaak aan, door de digitale televisie kan men in veel gevallen de Engelse versie van de film of serie bekijken.
 • Heb je nu al satelliettelevisie dan veranderd er hier niets aan.
 • Heb je nu al digitale televisie maar de kwaliteit van het beeld is slecht dan moet men zijn antenne even nakijken.

Digitale televisie is beschikbaar voor deze uiterste data, om nu al te kijken of er dekking is moet men zijn postnummer intijpen op de de website www.televisiondigital.es/terrestre/cobertura

 

Dat geeft dan de volgende drie mogelijkheden: disponible parcialmente = gedeeltelijke dekking, disponible = beschikbaar en no disponible = niet beschikbaar.

19 oktober 2009

********************

Snelheidsbeperking tot 30 km/u
De Spaanse verkeersdienst wil een algemene snelheidsbeperking tot 30 km/u invoeren in alle Spaanse steden. Momenteel mag men in de bebouwde kom max 50 km/u rijden en dat moet volgens dus naar beneden.

 

De verkeersdienst wil een overeenkomst met de Spaanse Federatie van Gemeenten en Provincies afsluiten en daardoor zouden alle gemeenten verplicht worden om de 30 km/u in te voeren.

 

Het aantal ongevallen op de snelwegen is sterk teruggedrongen maar daar is geen sprake van in de bebouwde kom.

 

In de Spaanse steden waren er in 2008 49.000 ongevallen met daarbij ongeveer 5.000 gewonden en 634 doden.

 

Het merendeel van de slachtoffers zijn bestuurders van motos, scooters, brommers en fietsen. Zij zouden dus het meest baat hebben met de nieuwe maatregel.

17 november 2009

********************

Meer dan 50 % van alle inkomsten uit verhuur van woningen is niet aangegeven.

Volgens een nieuwe studie is meer dan 50 % van alle inkomsten uit verhuur van woningen niet aangegeven aan de belastingsdienst.

 

In het rapport “Zwarte markt verhuur in Spanje”, samengesteld door ambtenaren van de schatkist 'GESTHA), is berekend dat er meer dan 1.000.000 verhuringen niet aangegeven zijn en dat is 54 % van het totaal.

 

Meer dan twee derde van deze verhuur is in Catalonië, Andalusië en Madrid gelegen, terwijl er in de autonome regio's La Rioja, Cantabria en Aragón bijna geen zwarte verhuur is.

 

Catalonië staat aan de top van de lijst wat betreft het bedrag en dat is voor hen 749 miljoen €. Daarna volgen Madrid met 709;7 miljoen €, Andalusië met 404,4 miljoen €, de Canarische Eilanden met 148,6 miljoen €, Valencia en omstreken met 123,6 miljoen € en de Balearen komen er vanaf met 123,6 miljoen €.

 

De eigenaars van de verhuurde woningen die het meeste vergeten deze inkomsten aan de belastingen aan te geven vinden we in Andalusië waar meer dan 74 % dit vergeet aan te geven. Na Andalusië komen Extremadura met 69,8 %, De Canarische Eilanden volgen met 64,51 % en daarna komt Murcia met 64,11 %.

Het rapport toont aan dat dat de belastingshervorming van 2007 ongeveer 90.000 woningen aan het licht bracht maar dat de fraude maar met minden dan 3 % is terug gebracht.

 

Volgens de ambtenaren is het een schande dat de wet, 3 jaar na het in voege treden niet is toegepast. Deze hervorming hield in dat de water maatschappijen en de elektriciteitsleveranciers verplicht zijn om het verbruik aan woningen door te geven aan de belastingsdienst.

 

Verder moeten woningen die op de markt zijn voor verhuur op voorhand aangegeven worden. Vroeger was dit enkel van kracht voor iedereen die 5 woningen

 

verhuurde maar vanaf nu moeten ook eigenaars met 1 woning aangifte doen. Elke woning moet ingeschreven worden in een register voorafgaand aan de verhuur.

 

De ligging van de woning moet vermeld worden, het aantal kamers dat er in de woning aanwezig is enz.

 

Het ministerie spoort iedereen aan om aangifte te doen indien men weet heeft van onregelmatigheden.

8 februari 2010

********************

Internet in alle dorpen
De deelregering van Andalusië heeft onlangs de belofte gedaan dat alle dorpen binnen afzienbare tijd de beschikking zouden hebben over internet met hoge snelheid. Momenteel zijn er nog 600 dorpen niet aangesloten op deze mogelijkheid.

 

De verwachting is dat Vodafone de operator zal worden die dit moet mogelijk maken, zij zullen de nodige antennes bouwen.

 

Gebruikers van dit netwerk zullen aan dezelfde prijs van een vaste verbinding toegang krijgen.

 

Volgens de regering is Andalusië dan de enige regio die toegang tot het internet een basis recht maakt. Tot op heden is Finland het enige gebied dat hiervoor een poging gewaagd heeft maar zij hebben nooit een dekking van 100 % gehaald.

8 februari 2010

********************

Reserve lampjes in de wagen
De wet verplicht de bestuurders van een wagen om een reserve setje lampjes bij te hebben voor de wagen.

De DGT heeft nu beslist om deze verplichting af te schaffen omdat het vervangen van de lampjes in de meeste wagens te gecompliceerd geworden is buiten een garage.

De meeste bestuurders hadden enkel een setje reserve lampjes bij om geen boete te moeten betalen.

Een jaar geleden had de DGT de Trafico Guardia ingelicht dat deze verplichting moest vervallen niettegenstaande ze nog altijd in de wet stond en dan nog als een zware overtreding.

De directeur van de DGT heeft zich nu verontschuldigd bij de chauffeurs die een boete gekregen hebben maar bij de verontschuldiging blijft het ook. De Spaanse overheid heeft in feite 2 miljoen euro ten onrechte in de kas gekregen.

De wijziging zal nu onmiddellijk in het Spaanse Staatsblad verschijnen.

8 maart 2010

********************

Buitenlanders moeten zich inschrijven
Er is een nieuwe regeringsmaatregel op komst die alle buitenlanders verplicht om zich in te schrijven op de gemeente. Ook illegalen zullen zich op de gemeente moeten inschrijven.

 

Veel Europese buitenlanders laten zich ook niet inschrijven omdat zij schrik hebben om bepaalde voordelen in hun thuisland te verliezen of omdat zij schrik hebben dat zij en hun eigendom dan gemakkelijker kunnen gevonden worden. Ook hebben er veel schrik om hun pensioen te verliezen.Het verlies

 

van een pensioen is niet mogelijk omdat een pensioen niet gebonden is aan een verblijfplaats.

8 maart 2010

********************

33 % minder doden op de Spaanse wegen

 

In de maand februari stierven er over het ganse land verspreid 92 personen in verkeersongevallen.

 

Dat is een vermindering met 33 % ten opzichte van vorig jaar ondanks de veel slechtere verkeerscondities tijdens dit jaar.

 

Het is tevens de eerste maal sinds jaren dat het maandelijks totaal onder de honderd overlijdens bleef.

 

Dit jaar stierven er al 231 mensen in het verkeer en dat is een afname tegen vorig jaar met 62.

8 maart 2010

De problemen met de processierupsen komen nu op een hoogtepunt omdat er dit jaar gigantisch veel zijn.  Meer informatie kan je op deze site vinden op Rupsen.

 

Deze diertjes zijn een groot gevaar voor honden en katten, als uw kat of hond de volgende symptomen heeft: gezwollen tong, braken, zware snelle ademhaling, tong hangt uit de bek, ga dan onmiddellijk naar de dierenarts als spoedgeval.

16 maart 2010

********************

Spaanse BTW en de crisis
De verhoging met 2 % van de BTW (IVA) gaat nu zeker in voege op 1 juli 2010. De Europese Commissie hoopt dat met deze verhoging de weg voor Spanje open ligt uit de economische crisis.

 

Dit zou moeten gebeuren in het tweede kwartaal van dit jaar en daardoor zou Spanje als laatste grootste speler uit de recessie geraken.

16 maart 2010

********************

Besparingen op de Spaanse gezondheidszorg
De Spaanse regering wil 1.5 miljard besparen op de gezondheidszorg door massaal over te schakelen op generische medicijnen. Vanaf heden zal de gezondheidsdienst enkel nog betalen voor generische medicijnen die een bewezen effect hebben. Dit voorstel zal in een koninklijk besluit gegoten worden na de ministerraad van vorige vrijdag.

 

Vorig jaar heeft de gezondheidsdienst in Spanje een bedrag van 12.506.217.283,92 euro uitgegeven aan enkel voorschriften. Een enorm bedrag.

31 maart 2010

********************

Nieuwe wetgeving op de autokeuring
Bestuurders die nu gepakt worden zonder een geldig schouwingsbewijs zullen nu automatisch 10 dagen krijgen om de wagen in regel te stellen maar de boete blijft wel behouden.

 

Vanaf 1 mei komt er een verandering aan de wetgeving en die verandering heeft betrekking op wagens die niet door de keuring kwamen of wagens die geen geldige keuring hebben mogen de openbare weg 10 extra dagen gebruiken.

 

Zij moeten de boete van 150 € wel betalen.

 

Momenteel zakken 1 op 5 wagen in de testen en de voornaamste redenen zijn dat zij verkeerswaardig zijn of dat zij teveel gassen uitstoten.

28 april 2010

********************

Buitenlanders in Spanje
De Bevolking in Spanje is met 0,4 % gestegen in 2009 en bereikt nu een aantal van 46.951.532 personen. Van dit aantal zijn er 5.700.000 personen buitenlander.

 

De laatste cijfers van het Spaanse Bureau voor de Statistieke tonen aan dat 12,2 % van de bevolking buitenlander is.

 

Van de 5.700.000 buitenlanders zijn er 2.300.000 afkomstig uit andere Europese landen. De top tien landen zijn:

 1. Roemenië met 829.715 personen en dat is een stijging met 30.823
 2. Marokko met 746.760 personen en dat is een stijging met 28.705
 3. Ecuador met 395.069 personen en dat is een daling met 26.357
 4. Groot-Brittannië met 387.226 en dat is een stijging met 11.523
 5. Colombia met 289.296 personen en dat is een daling met 7.378
 6. Bolivië met 210.624 personen en dat is een daling met 20.079
 7. Duitsland met 195.579 personen en dat is een stijging met 4.577
 8. Italië met 183.999 personen en dat is een stijging met 8.683
 9. Bulgarije met 169.195 personen en dat is een stijging met 4.478
 10. China met 156.607 personen en dat is een stijging met 9.128

12 mei 2010

********************

Spanje blijft 's werelds tweede lawaaierigste land
Spanje blijft 's werelds tweede lawaaierigste land en het is enkel vooraf gegaan door Japan. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 70 % van de bevolking is bloot gesteld aan meer dan 65 decibels wat door de Wereld Gezondheids Organisatie als het maximum wordt beschouwd.

 

Het meeste lawaai komt op de eerste plaats van het verkeer en is dan op voet gevolgd door lawaai veroorzaakt door bouwplaatsen, discotheken en activiteiten die in de open lucht doorgaan.

 

Door al dit lawaai zijn er 2.000.000 Spanjaarden doof of goed op weg om doof te worden en deze aantallen zullen verder stijgen door apparaten zoals de ipod door jongeren.

17 mei 2010

********************

Men kan zijn rijbewijs verlengen zonder in de rij te staan.
Vanaf heden moet men voor de verlenging van zijn rijbewijs niet meer langs de Spaanse verkeersdienst. Althans diegenen die in het bezit zijn van een Spaans rijbewijs.

 

Automobilisten die de test in een erkend centrum zonder problemen afleggen krijgen een tijdelijk rijbewijs dat geldig is voor negentig dagen. Binnen die negentig dagen krijgt men dan zijn rijbewijs gratis toegestuurd.

 

Opgelet, het versturen is gratis, men moet wel betalen voor de verlenging en die betaling voor de verlenging gebeurt in dit centrum.

21 mei 2010

********************

Het rijbewijs met punten
Buitenlandse autobestuurders kunnen ook boetes krijgen of men kan punten aftrekken van het rijbewijs als zij verkeersovertredingen plegen. Autobestuurders met een rijbewijs dat afgeleverd is in een ander land dan Spanje kunnen een rijverbod krijgen.

 

Het rijbewijs wordt niet afgenomen maar zij mogen geen voertuig meer besturen in Spanje tot zij met succes een test hebben afgelegd. De Spaanse overheid verwittigd het land waar het rijbewijs werd afgeleverd.

 

Indien de bestuurder een rijbewijs bezit uit een van de EU landen, dan wordt het rijbewijs afgenomen en overgemaakt naar het land dat het rijbewijs heeft afgeleverd. De Spaanse overheid zal het land van afgifte verwittigen en de bestuurder mag in Spanje geen voertuig meer besturen tot hij een test geeft afgelegd.

 

Al deze maatregelen gelden enkel voor buitenlandse residenten in Spanje omdat toeristen niet kunnen opgenomen worden in het register van verkeersovertredingen. Zij kunnen dus geen punten verliezen maar zij moeten wel hun boete betalen.

 

Buitenlandse autobestuurders die in Spanje leven maar die geen Spaans rijbewijs hebben moeten aan de verbaliserende politieagent een bewijs afleveren dat hij inderdaad in Spanje woonachtig is.

 

Kunnen zij dit bewijs niet leveren dan moet de boete ter plaatse betaald worden. Kunnen zij dit niet, dan wordt hun wagen aangeslagen.

1 juli 2010

********************

Prijsverhoging voor elektriciteit zonder nieuwe hoofdschakelaar
Consumenten groeperingen hebben bezwaren geuit tegen een nieuwe (verkapte) prijsverhoging door de elektriciteitsmaatschappijen. Er moet (verplicht) een aanpassing van de installatie gebeuren zodat niemand meer kan afnemen dan toegelaten is door zijn contract.

 

Het Ministerie voor Industrie heeft een bepaling uitgegeven dat de elektriciteitsmaatschappijen verplicht controle moeten uitoefenen op het verbruik van hun klanten.

 

Deze controle moet gebeuren door de installatie van een "Interruptor de Control de Potencia (ICP)", een controle schakelaar die omwille van veiligheidsredenen de stroom zal afsluiten indien de klant meer elektriciteit afneemt dan contractueel toegelaten is.

 

Deze ICP, die verschillend is van een standaard zekering (differentieel) wordt geplaatst in de zekeringskast.

 

Weet men niet of er een ICP geïnstalleerd is dan moet men in de zekeringskast kijken naar een onderdeel dat gemerkt is met ICP.

 

Woningen die tijdens de laatste acht tot tien jaar gebouwd zijn kunnen voorzien zijn van een ICP maar oudere woningen zullen er een moeten laten installeren.

 

Een van de Spaanse elektriciteitsmaatschappijen,Endesa, geeft aan zijn klanten die nog geen ICP hebben de mogelijkheid om er een te kopen of om er een te huren.

 

Enkel bij aangenomen installateurs mag men een ICP kopen en de prijs hiervoor is tussen de 60 en de 100 euro.

 

Indien men ICP huurt van Endesa dan is de kost zes cent per maand voor een enkele fase of 12 cent voor een drie fasen aansluiting.

 

Of men nu een ICP huurt of koopt, klanten moeten aan Endesa 9,04 plus BTW euro betalen om een zegel op de ICP te zetten.

 

Normaal moet iedereen al een brief van Endesa ontvangen hebben met de brief welke oplossing (huren of kopen) men verkiest.

 

Men kan zijn antwoord ook online doorgeven en de website is: http://www.endesaonline.com/ES/subdominios/endesadistribucion/contacto.asp

2 juli 2010

********************

Wachtlijsten in het hospitaal
Volgens de overheid van Andalusië wachten patiënten in de provincie Almeria gemiddeld 51 dagen op hun operatie.

 

700 chirurgische ingrepen worden uitgevoerd door de gezondheidsdienst en zij garanderen dat alle ingrepen binnen de 180 zijn uitgevoerd.

 

Momenteel staan er in gans Andalusië 5.600 mensen op een wachtlijst en nog eens 5.500 mensen kunnen omwille van gezondheidsredenen geen operatie ondergaan.

31 juli 2010

********************

Hypotheekleningen blijven moeilijk

 

Het blijft moeilijk om een hypotheeklening te krijgen maar in juli is er toch een lichte toename van het aantal hypotheekleningen geweest. In juli werden er 56.000 hypotheken afgesloten en dat is 7 % meer dan de vorige maand. Tegenover juli 2009 is dat een toename met 6 %.

 

Maar volgens de "Vereniging van Hypotheek Nemers" is dit enkel een seizoenstoename en blijft de woningmarkt zeer zwak. Kopers die voor de eerste maal een woning kopen hebben het zeer moeilijk om het geld bij elkaar te krijgen om een hypotheek te kunnen nemen.

 

Men moet in juli een storting doen van gemiddeld 24 % en dat is geen wijziging ten opzichte van begin 2009.

 

Het aandeel van kopers van een eerste woning is gedaald tot 34 % van alle hypotheekleningen en dat is weer een daling ten opzichte van juni toen dit percentage nog 38 % was.

18 september 2010

********************

De elektriciteitsprijs gaat met 4,8 % omhoog

 

De elektriciteitsprijs gaat aan de Costa Almeria met 4,8 % omhoog vanaf 1 oktober. Ongeveer 20 miljoen woningen en kleine bedrijven komen in aanmerking voor de stijging. De stijging heeft te maken met de transportkosten, de verhoogde kost van de brandstof en de betaalde prijzen aan de producenten van hernieuwbare energie.

 

Klanten van Endesa, Iberdrola, Union Fenosa, E.ON, en HC Energia kunnen nu van leverancier veranderen sinds de openstelling van de markt in 2009.

 

Vijf miljoen mensen komen in aanmerking voor sociale maatregelen zodat hun tarief niet zal stijgen. Dit is vooral voor gepensioneerden en families waarvan alle leden werkloos zijn.

9 oktober 2010

********************

Een nieuw alarmnummer op de weg
Het ministerie van Industrie, Toerisme en Handel heeft bekend gemaakt dat er een nieuw alarmnummer komt voor verkeersinformatie en indien je hulp nodig hebt op de Spaanse wegen. Het nieuwe nummer is 011.

 

Het nummer komt in voege binnen de 12 maanden, oproepen naar dit nummer worden aangerekend als een nationale oproep binnen Spanje. Momenteel moeten gestrande reizigers het nummer 900.123.505900.123.505.

16 oktober 2010

********************

11 steden in Andalusië hebben meer dan 80 verschillende nationaliteiten
11 steden in Andalusië hebben meer dan 80 verschillende nationaliteiten onder hun inwoners. Dat zegt het Andalusisch Centrum voor de Statistiek. De grootste aantallen van vreemde nationaliteiten zijn de Britten, de Marokkanen en de Roemenen en volgens de lokale inwoners zijn er weinig problemen alhoewel sommigen klagen dat de buitenlanders hun manier van leven willen veranderen.

 

De elf steden, met tussen haakjes het aantal nationaliteiten zijn Marbella (128), Mijas (115), Fuengirola (114), Torremolinos (109), Estepona (107), Roquetas de Mar (106), Benalmadena (106), El Ejido (91), Jerez de la Frontera (89), El Puerto de Santa Maria (86) en Velez-Malaga (81).

 

Aan de andere kant zijn er in Andalusië nog zes dorpen of steden zonder 1 buitenlandse inwoner.

10 december 2010

********************

Het einde van de goedkopere sigaretten in zicht?

 

De Spaanse regering heeft de beslissing genomen om een "gematigde" verhoging van de taksen op sigaretten in te voeren om een extra € 780 miljoen per jaar te kunnen innen.

 

De extra inkomsten kunnen enkel gehaald worden als de verkoop van sigaretten op hetzelfde niveau blijft maar dat is onwaarschijnlijk omdat op 2 januari een rookverbod van kracht wordt.

 

De prijs van de gewone merken van sigaretten zal op € 3,60 komen.

13 december 2010

********************

Bijna geen stierengevechten meer op de Spaanse Televisie

 

De staatstelevisie, Radiotelevision Espanola (RTVE), gaat geen uitzendingen meer verzorgen van stierengevechten. De organisatie plaatst stierengevechten in de categorie "geweld tegenover dieren" en volgens hen mag dat niet uitgezonden worden voor 22.00

 

De meeste stierengevechten gebeuren in de vroege avond en kinderen liggen op dat moment nog niet in hun bed. De beslissing van de omroep viel niet in goede aarde bij de fans en de stierenvechters, zij zeggen dat RTVE moedwillig een belangrijk deel van het culturele erfgoed schade berokkend.

 

RTVE zegt dan weer dat zij wel stierengevechten wil uitzenden maar dan na 22.00 en dat zij ook live blijven uitzenden vanuit Pamplona tijdens de jaarlijkse stieren ren.

 

Het Catalaanse regionale parlement heeft in juli 2010 al beslist om stierengevechten te verbieden vanaf volgend jaar.

15 januari 2011

********************

De rode palm snuitkever rukt op
De rode palm snuitkever rukt verder op en momenteel doet hij zijn vernietigend werk aan de costa Almeria. Toen het probleem voor het eerst opdook richt de regering van Andalusië een hotline op waar iedereen die geïnfecteerde palmbomen zag naar toe kon bellen. Er kwam dan een team ter plaatse die de zieke boom verwijderde en hem meenam om te verbranden.

 

Toen de hotline teveel meldingen kreeg besloot de regering dat de gemeentes moesten instaan voor de bestrijding van deze kevers op hun grondgebied. Sommige gemeentes volgen deze richtlijn goed op maar andere dan weer veel minder.

 

De rode palm snuitkever (Rhynchophorus ferrugineus) is tussen de twee en de vijf cm lang en hij leeft ongeveer 10 weken. De larven zitten in de stam van de palmboom waar zij ongeveer een maand blijven en het zijn zij die de boom vernielen.

 

Als de larven volgroeid zijn dan verlaten zij de boom als kever en gaan zij een volgende palmboom infecteren en de cyclus herbegint. Zij infecteren meestal palmen die jonger dan 12 jaar zijn. De vrouwelijke kever legt ongeveer twee honderd eitjes in de kroon van de palm aan de basis van de jonge bladeren.

 

De snuitkever werd de eerste maal in Spanje opgemerkt in 1994 toen hij palmbomen van de Phoenix Canariensis soort infecteerde. Men denkt dat hij Spanje binnen kwam vanuit Egypte. Tussen 1996 en 2009 zijn er meer dan 49.800 palmbomen vernield door deze kevers.

12 februari 2011

*********************

Deze eeuw zal de temperatuur rond de Middellandse Zee met zeven graden stijgen
Op sommige plaatsen zal de klimaatverandering volgens voorspellingen nog harder toeslaan. Binnen één generatie kan de zomertemperatuur rond de Middellandse Zee met liefst zeven graden stijgen. Daarvoor waarschuwt de Europese Unie.

 

In het begin van de week kondigden wetenschappers naar aanleiding van de klimaattop in het Mexicaanse Cancun aan dat de gemiddelde temperatuur op onze planeet haast onvermijdelijk met vier graden zal stijgen tegen 2060. Dat wil ook zeggen dat sommige plekken in een ware hel kunnen veranderen. Rond de Middellandse Zee wordt een opwarming van liefst zeven graden verwacht.

 

Die klimaatverandering is geen voorspelling die pas over enkele eeuwen waarheid kan worden. Kinderen die vandaag in landen als Spanje en Italië geboren worden, zullen de opwarming zelf meemaken. Tijdens de zomermaanden worden meer sterfgevallen verwacht door extreme hitte, typisch zuiderse gewassen verhuizen in noordelijke richting, planten zoals de Zwitserse edelweiss kunnen niet overleven. Zo beschrijft het Europese Milieuagentschap (EEA) de toekomst in Zuid-Europa.

 

In de Alpen kunnen de gletsjers al over enkele decennia verdwenen zijn. Voor het noorden van het continent wordt twintig procent meer neerslag verwacht en rond de Middellandse Zee zullen er dubbel zoveel dagen met temperaturen vanaf 40,7 graden zijn. In 2003 kwamen door een hittegolf zeker 70.000 mensen om het leven in Europa. Over zeventig jaar zal dat aantal iedere zomer twee keer zo hoog liggen.

 

"We zullen een keuze moeten maken tussen water voor de landbouw en water om te drinken", legt EEA-voorzitter Jacqueline McGlade uit. Veel typisch Zuid-Europese producten dreigen nog deze eeuw te verdwijnen: Spaanse sinaasappelen, Franse lavendel, Italiaanse druiven, etc.

 

De gemiddelde temperatuur in Europa ligt nu al 1,3 graden Celsius hoger dan in de periode tussen 1850 en 1899. Wereldwijd is er sprake van een opwarming van 0,7 graden. Deze eeuw zal de hoeveelheid neerslag in Noord-Europa met 10 tot 20 procent stijgen, terwijl het zuiden steeds minder regen zal zien. "Tenzij de bevolking in het zuiden een oplossing voor het watertekort kan vinden, zullen ze moeten verhuizen naar plaatsen waar ze meer zekerheid over hun voedselvoorziening hebben."

19 maart 2011

*********************

Er zijn meer dan 5 miljoen buitenlanders in Spanje

 

Het aantal buitenlanders dat momenteel officieel woonachtig is in Spanje is opgelopen tot 5.056.256. Ongeveer de helft daarvan, 2.435.897, is afkomstig uit de Europese Unie en dat is 48,18 procent.

 

Van deze buitenlanders is 47 procent vrouw en 53 procent man en ze zijn vooral afkomstig uit Roemenië, Groot-Brittannië en Italië. De buitenlanders die van buiten de EU komen zijn vooral afkomstig uit Marokko, Ecuador en Colombia.

 

De populairste provincies voor buitenlanders afkomstig uit de EU zijn Alicante en Valencia:

24 juni 2011

*********************

Terug naar 120 km/h op de autostrade
De Spaanse regering heeft aangekondigd dat de maximum snelheid op de autostrades terug op 120 km/h zak gebracht worden. Maar de regering kijkt tegen een factuur van € 230.000 aan om alle 6.150 verkeersborden met 110 km/h te vervangen door de nieuwe 120 km/h. De stickers van 110 km kunnen niet verwijderd worden omdat de kol te sterk is.

 

De maatregel van maximum kwam in dienst in februari 2011 en hij zou een besparing gegeven hebben van € 450 miljoen. Tevens heeft de maatregel de bevolking bewust gemaakt dat hoge snelheden staan voor hoge brandstofconsumptie. De maatregel werd stopgezet omdat de brandstofprijzen in dalende lijn gaan en de verwachting is dat zij blijven dalen.

13 juli 2011

*********************

100 % hypotheken zijn terug mogelijk bij Spaanse banken
In een poging om de enorme voorraad aan woningen te verkleinen zijn enkele Spaanse banken gestart met 100 % leningen te geven voor de aankoop van een woning.

 

De Spaanse banken zijn momenteel de grootste woningeigenaars van Spanje door alle woningen die zij na niet betaling van de hypotheek door de vorige eigenaar in bezit hebben genomen.

 

Als men een hypotheek vraagt voor de aankoop van een woning dan zijn er de gebruikelijke strenge criteria maar voor die in bezit genomen huizen kan men vlot een 100 % hypotheek krijgen die een looptijd kunnen hebben tot 40 jaar.

 

De banken die dit aanbod hebben zijn: Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa en de CAM.

 

Een onderzoek heeft uitgewezen dat de zeven grootste Spaanse banken samen voor 45 miljard euro aan risicovolle leningen hebben uitstaan en zij proberen nu met de 100 % hypotheken 15 miljard euro te kunnen afschrijven uit hun risicovolle investeringen. 100 % hypotheken zijn terug mogelijk bij Spaanse banken

 

In een poging om de enorme voorraad aan woningen te verkleinen zijn enkele Spaanse banken gestart met 100 % leningen te geven voor de aankoop van een woning.

 

De Spaanse banken zijn momenteel de grootste woningeigenaars van Spanje door alle woningen die zij na niet betaling van de hypotheek door de vorige eigenaar in bezit hebben genomen.

 

Als men een hypotheek vraagt voor de aankoop van een woning dan zijn er de gebruikelijke strenge criteria maar voor die in bezit genomen huizen kan men vlot een 100 % hypotheek krijgen die een looptijd kunnen hebben tot 40 jaar.

 

De banken die dit aanbod hebben zijn: Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa en de CAM.

 

Een onderzoek heeft uitgewezen dat de zeven grootste Spaanse banken samen voor 45 miljard euro aan risicovolle leningen hebben uitstaan en zij proberen nu met de 100 % hypotheken 15 miljard euro te kunnen afschrijven uit hun risicovolle investeringen.

14 juli 2011

*********************

800.000 onverkochte nieuwbouwwoningen op de markt
Er staan momenteel 800.000 nieuwbouwwoningen op de huizenmarkt en daarvan ligt 85% aan de kust. In de loop van 2011 is dit aantal slecht gedaald met 2.000 woningen en daarom zou de prijs van nieuwe woningen met 10 % naar beneden moeten.

 

Volgens het onderzoek zullen er in 2011 nog 150.000 woningen bijkomen en in 2012 zijn het er 125.000.

 

Dit komt van projecten die nog opgestart zijn voor de financiële crisis.

16 juli 2011

*********************

Spaanse pensioenleeftijd gaat naar 67 jaar
De nieuwe wet is nu goedgekeurd en daardoor zullen de Spanjaarden nu tot hun 67 jaar moeten werken. Om op deze leeftijd op pensioen te kunnen moet men wel 37 jaar sociale bedragen betaald hebben, hetzij als werknemer hetzij als zelfstandige.

 

Er is (voorlopig) een uitzondering, personen die 38,5 jaar betaald hebben zullen op 65 jaar kunnen blijven gaan.

 

Momenteel neemt men de laatste 15 jaar van de loopbaan in aanmerking voor de berekening van het pensioen en dat zal nu de laatste 25 jaar van de loopbaan worden.

 

Een persoon die een privaat pensioen trekt op zijn 65 jaar mag stoppen met werken maar hij of zij krijgt geen toegang tot de gratis geneeskundige verzorging voor gepensioneerden tot hij 67 jaar is tenzij de wettelijke termijn 65 jaar is.

 

Vervroegd persoon vanaf 63 jaar, zowel een volledig pensioen als een gedeeltelijk pensioen (deels werken, deels pensioen) is onderworpen aan een voorafgaande toelating en dat men minstens 33 jaar sociale lasten moet betaald hebben.

 

In tijden van economische crisis mag deze 63 jaar terug gebracht worden tot 61 jaar maar de 33 jaar met sociale lasten blijft behouden.

 

Deze verandering gaat in voege vanaf 2013 en de verlaging van het staatspensioen wordt in stappen in voege gebracht.

31 juli 2011

*********************

Vrije tijd in Spanje boven het Europees gemiddelde
De Spanjaarden hebben meer vrije tijd dan andere Europeanen, dat zegt althans de website hotels.com.

 

De Engelsen hebben de minste vrije dagen met hun 28 dagen verlof. De Portugezen en de Zweden staan aan de top met 39 dagen verlof.

 

Het Europees gemiddelde ligt op 34 dagen verlof.Na P

 

ortugal en Zweden volgen de Duitsers en de Denen met 38 dagen en de Noren met 37 dagen. De Spanjaarden en de Fransen volgen met 36 dagen verlof.

 

Beneden aan de lijst staan Groot-Brittannië, Ierland en Nederland met 28 dagen. Vrije tijd in Spanje boven het Europees gemiddelde

24 augustus 2011

*********************

Spanje voert opnieuw de vermogensbelasting in
De Spaanse regering zal opnieuw een extra vermogensbelasting invoeren, meldt de Spaanse minister van Economie Elena Salgado.Het gaat om een extra taks op vermogende inkomens die afgeschaft werd in 2008, maar "exclusief in 2011 en 2012" opnieuw wordt ingevoerd.

 

De belasting zou ongeveer 1,08 miljard euro moeten opleveren en moet ertoe bijdragen het land uit de economische malaise te trekken. De belasting zou betrekking hebben op zo'n 160.000 mensen, aldus de minister.

15 september 2011

*********************

2 Spaanse universiteiten bij de 200 beste ter wereld
2 Spaanse universiteiten staan er bij de 200 beste ter wereld, de Universitat de Barcelona en de Universitat Autonoma de Barcelona staan respectievelijk op plaats 176 en 194 van de wereldlijst met daarop de 300 beste lijsten.

 

De derde en de vierde Spaanse universiteit staan op plaats 222 en 253 en die zijn beide in Madrid.

 

Na zes jaar heeft de universiteit van Cambridge terug de eerste plaats ingenomen ten koste van Harvard University.

 

Zes van de universiteiten uit de top 10 staan de Verenigde Staten en de vier andere staan in Groot-Brittannië.

23 september 2011

*********************

Elektriciteitsprijzen worden bevroren tot het einde van het jaar
De regering heeft beslist dat de elektriciteitsprijzen bevroren worden tot het einde van het jaar maar dit is alleen voor huishoudelijk gebruik. De elektriciteitsfactuur bestaat uit twee delen, de kost van de energie die afhankelijk is van de prijs op de markt en de toegangsprijs, de kost van het netwerk dus.

 

De marktprijs is onlangs gestegen met 10 % en dat zal een prijsstijging geven van 5,9% tot 6,1%.

 

Daarom heeft de regering nu beslist dat de kosten voor het netwerk verlaagd moeten worden zodat de prijs voor de consument hetzelfde blijft.

 

Elektriciteitsprijzen worden bevroren tot het einde van het jaar

 

De regering heeft beslist dat de elektriciteitsprijzen bevroren worden tot het einde van het jaar maar dit is alleen voor huishoudelijk gebruik.

 

De elektriciteitsfactuur bestaat uit twee delen, de kost van de energie die afhankelijk is van de prijs op de markt en de toegangsprijs, de kost van het netwerk dus.

 

De marktprijs is onlangs gestegen met 10 % en dat zal een prijsstijging geven van 5,9% tot 6,1%.

 

Daarom heeft de regering nu beslist dat de kosten voor het netwerk verlaagd moeten worden zodat de prijs voor de consument hetzelfde blijft.

12 oktober 2011

*********************

Nieuwe regels voor het rijbewijs
De Spaanse verkeersdienst (DGT) zal een nieuwe rijtest in voege brengen waarin de kandidaten voor het rijexamen de eerste 10 minuten hun eigen route mogen kiezen.

 

Het examen zal getest worden in Madrid, Barcelona, Burgos, Segovia, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla en in Navarra en de totale duurtijd is minimum 25 minuten. Tijdens de eerste 10 minuten worden er geen instructies gegeven.

 

De leerling bestuurder krijgt het resultaat onmiddellijk na het examen en er moet een lijst gegeven worden van alle fouten. Nieuwe regels voor het rijbewijs

 

De Spaanse verkeersdienst (DGT) zal een nieuwe rijtest in voege brengen waarin de kandidaten voor het rijexamen de eerste 10 minuten hun eigen route mogen kiezen.

 

Het examen zal getest worden in Madrid, Barcelona, Burgos, Segovia, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla en in Navarra en de totale duurtijd is minimum 25 minuten. Tijdens de eerste 10 minuten worden er geen instructies gegeven.

 

De leerling bestuurder krijgt het resultaat onmiddellijk na het examen en er moet een lijst gegeven worden van alle fouten.

16 oktober 2011

*********************

 

Er komen nieuwe certificaten voor Europeanen
De Policía Nacional in de provincie Almeria gaat een nieuw model afleveren van het certificaat voor de Europese burgers die permanent in Spanje verblijven. Het betreft het "Certificado de registro para ciudadanos de la Unión Europea".

 

Om het nieuw model te verkrijgen moet men een afspraak maken met de politie in Almeria of El Ejido.

Het nieuwe model heeft hetzelfde formaat (86mm x 54 mm) als het nieuwe rijbewijs of de nieuwe gezondheidskaart.

 

Het nieuwe formaat komt tegemoet aan de vraag van de Europese burgers die niet zo tevreden zijn met het huidige formaat A4. Het oude formaat was van gewoon papier en het was niet gemakkelijk om het op zak te hebben.

 

Het nieuwe formaat doet geen dienst als identiteitskaart, men moet zijn identiteitskaart of paspoort dus op zak hebben.

1 januari 2012

********************

Prijsstijgingen in Spanje
Een nieuw jaar betekent meestal ook prijsstijgingen en deze keer is dat vooral het geval met gas- en de posttarieven. Aardgas gaat in Spanje op 1 januari met gemiddeld 0,5 procent in prijs omhoog maar de prijs van een fles butaangas blijft voorlopig 15,09 euro kosten. Ook elektriciteit gaat niet in prijs omhoog.

 

De posttarieven stijgen dan weer met 2,86 procent, het versturen van een kaart of brief binnen Spanje gaat 36 cent kosten, het versturen van een brief naar andere Europese landen 70 cent.

 

Voor de jongeren tussen de 22 en de 30 jaar wordt de maandelijkse tegemoetkoming van € 210 voor de aankoop van hun eerste woning afgeschaft, zij die ze hebben houden de tegemoetkoming maar de anderen krijgen ze niet meer.

 

De BTW stijgt niet maar de inkomstenbelasting gaat naar omhoog.

 

De lonen van ambtenaren worden bevroren.

 

De tol op de autostrades zal met 3,2 procent stijgen.

10 januari 2012

********************

5,3 miljoen werklozen in Spanje
Eind 2011 telde Spanje 5,3 miljoen werklozen. Dat komt neer op een werkloosheidsgraad van 22,85 procent. Dat is het hoogste cijfer sinds het eerste trimester van 1995. Dat blijkt uit officiële cijfers van het nationale statistische instituut Ine.

 

Eind december strandde het aantal werklozen in Spanje op 5.273.600. In het eerste trimester van 2011 waren 4,978 miljoen mensen zonder job geregistreerd, oftewel een werkloosheidsgraad van 21,52 procent.

 

Vooral bij jongeren onder de 25 jaar is de situatie dramatisch: ruim een op de twee jongeren (51,4 procent) heeft geen werk, tegenover 45,8 procent eind september. Het aantal huishoudens waarin alle gezinsleden werkloos zijn, steeg ook tot 1,575 miljoen.

 

Toch is het hoge cijfer nog iets lager dan het cijfer van 5,4 miljoen werklozen dat premier Mariano Rajoy de voorbije dagen al in de mond nam. De regeringsleider heeft onder meer jobcreatie tot een van zijn prioriteiten gebombardeerd.

30 januari 2012

----------

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© - Laatst gewijzigd op 19/01/2018