Blog met kort nieuws

Verhuren of niet verhuren?

19 feb 2017
Mostrar 1 comentario
Añadir comentario

Sociale media:

Pensioen in Spanje

  1. Algemeen
  2. Leeftijden
  3. Uitkeringen

1. Algemeen

De nieuwe pensioenwet is in juli 2011 goedgekeurd en daardoor zullen de Spanjaarden tot hun 67 jaar moeten werken.Om aanspraak te kunnen maken op een volledig pensioen moet een werknemer in 2018 tenminste 65 jaar en 6 maanden oud te zijn. Zoals bepaald in de wet wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen de pensioenleeftijden vanaf 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar.

 

Werknemers die hun leven lang gewerkt hebben en 100% van hun pensioen willen krijgen moeten aan het werk blijven tot een leeftijd van 65 jaar en 6 maanden. Dat geldt dan voor die medewerkers die niet 38 jaar en 6 maanden gewerkt hebben. Deze leeftijd komt overeen met de verschuiving van de pensioenleeftijd van 65 jaar in 2011 naar 67 jaar in 2027 waarbij er elk jaar een maand of twee maanden bij komen.

 

Alle werknemers die sinds 1948 geboren zijn krijgen te maken met deze progressieve stijging van de pensioenleeftijd terwijl die werkers die in 1960 en daarna zijn geboren niet met pensioen kunnen voor hun 67e, tenzij men tenminste 38 jaar en 6 maanden elke maand een bijdrage heeft afgedragen aan de sociale dienst.

 

2. Leeftijd

Met de geleidelijke stijging werd begonnen in het jaar 2013 waarbij men in dat eerste jaar een pensioenleeftijd had van 65 jaar en 1 maand om recht te hebben op het volledige pensioen. In deze bijgevoegde tabel kan men de verdere evolutie volgen totdat men uiteindelijk de leeftijd van 67 jaar bereikt in 2027.

3. Uitkeringen

In 2018 ontvangen gepensioneerden een minimum pensioen van 11.044,60 euro nadat deze voor het vijfde opeenvolgende jaar met het 0,25 % verhoogd werd. Het gaat hier dan om iemand met een gezinspensioen. Is dit een pensioen voor een persoon dan is het minimumbedrag in 2018 8.493,80 euro.

 

In geval van een ernstige invaliditeit dan is de minimum uitkering voor 65-plussers 16.567,60 voor gepensioneerden met een partner. Alleenstaanden krijgen in dit geval een minimumpensioen van 13.426 euro.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© - Laatst gewijzigd op 19/01/2018