Blog met kort nieuws

Verhuren of niet verhuren?

19 feb 2017
Mostrar 1 comentario
Añadir comentario

Sociale media:

Wetgeving op fluorgassen

Sinds jaren hebben de Spaanse autoriteiten geprobeerd om de gefluoreerde broeikasgassen te beheersen. Voor een groot deel zijn die gassen afkomstig uit woningen door het gebruik van airconditioning, koelsystemen en brandblussers.

 

Niettemin waarschuwt de Vereniging van de Installateurs in de Energiebranche (Asociación del Sector de las Instalaciones y la Energía AGREMIA) voor de onwetendheid die de bewoners van een woning hebben van de huidige wetgeving over het gebruik van de manipulatie van de airconditioning.

 

Volgens de vereniging kent 80% van de bevolking de nieuwe wettelijke verplichtingen die de gebruikers worden opgelegd niet. Dat gaat dan over de aankoop van een koelkast, airconditioning en warmtepompapparatuur die gebruik maken van gefluorideerd gas maar ook over de sancties die door de administratie kunnen opgelegd worden.

 

In dit opzicht is het Koninklijk Besluit 115/2017, gepubliceerd in het staatsblad (BOE) van 18 februari dat het op de markt brengen en de behandeling van de gefluorideerde gassen regelt. Het artikel regelt verder hoe deze toestellen moeten gebruikt worden maar daarnaast bepaalt het ook de benodigde certificering waaraan mensen die met deze toestellen werken moeten voldoen.

 

Agremia geeft de raad om met het volgende rekening te houden:

  1. De verkoper moet de koper/gebruiker op de hoogte stellen dat de installatie moet gebeuren door een professioneel bedrijf.
  2. Op het moment van de koop moet de verkoper aan de koper een document ter hand stellen waarop de eigen gegevens moeten ingevuld worden, de gegevens van de installatie met de gegevens van het installatiebedrijf en de geautoriseerde personen die de installatie hebben uitgevoerd. Het is verplicht dat het behoorlijk ingevulde papier door de koper aan de verkoper terug bezorgd wordt. Het document moet door de koper en de installateur ondertekend worden en het moet binnen het jaar bij de verkoper terug gebracht zijn. Maar momenteel is het nog wachten op de juiste modaliteiten van de wet omdat de uitvoeringsbesluiten nog altijd ontbreken. Momenteel is dat het grootste probleem maar op 19 februari 2018 is het Koninklijk Besluit van kracht.
  3. De verkoper moet het document 5 jaar ter beschikking houden van de Administratie.

Niet naleving van deze verplichtingen door zowel de verkoper als de koper kan bestraft worden met de maatregelen uit de wet 34/2007 die de Luchtkwaliteit en de Bescherming van de Atmosfeer regelt. De straffen kunnen zo oplopen tot 20.000 euro

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© - Laatst gewijzigd op 19/01/2018